Thông tin liên hệ

Mobile : +(84) 093 888 7874 Thuy ( English & Vietnamese )

Mobile : +(84) 0126 406 5980  Ken ( Japanese & English )

Mobile : +(84) 0121 878 7249  Alessia ( French, English, Italian & Vietnamese )

Office  :  +(84) 08 6680 4776 ( Vietnamese )

E-mail :  info@fabhouse.com.vn

 

Địa chỉ: Lầu 7, 115 Phạm Viết Chánh, P. 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam