Good to Know

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật những sản phẩm đang giao dịch một cách thường xuyên nhưng thị trường thay đổi rất nhanh

Những BDS tốt nhất thường được chúng tôi chuyển từ người thuê nhà trước đến người thuê nhà sau mà chưa kịp cập nhật trên website.

Ngay cả khi còn mấy tháng nữa mới hết hợp đồng thuê, chúng tôi gợi ý bạn hãy liên hệ sớm để chúng tôi có thể chuẩn bị cho bạn những lựa chọn tốt.

Trong nhiều trường hợp, giá chào thuê vẫn còn thương lượng. Việc thương lượng cũng có thể xác định dựa vào yêu cầu của bạn .....