Tìm kiếm và nghiên cức thị trường

Dịch vụ tìm nguồn cung ứng và tư vấn

Thám thính , tìm hiểu các nhà cung cấp (Xác định nhà cung cấp và đánh giá)

- Thiết bị sản xuất, thành phần, sản phẩm, vật liệu

- Hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ khách hàng mới và quan hệ đối tác chiến lược tại thị trường địa phương

Nhà phân phối Nghiên cứu (Xác định các kênh phân phối tốt nhất).

- Chiến lược thâm nhập thị trường

- Phân tích và nghiên cứu thị trường 

Hiểu sâu sắc về thị trường
Những su hướng thị trường
Phân tích “khách hàng”
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Tìm kiếm sản phẩm

Nghiên cứu công nghiệp, kinh doanh địa ốc and tư vấn hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng

- Dịch vụ vận chuyển nhà máy và văn phòng